Contributie

Contributie

Het lesgeld dient vooruit betaald te worden. Lesgelden kunnen tussentijds worden verlaagd of verhoogd. Hiervan wordt iedere cursist(e) vóóraf schriftelijk op de hoogte gesteld. De zomervakanties worden niet doorbetaald. Indien door onvoorziene omstandigheden de sportschool ophoudt te bestaan, kan er geen aanspraak gemaakt worden op gedeeltelijke restitutie lesgelden. De contributie wordt wel door berekend  bij afwezigheid van de cursist zonder overleg met de trainers. 

Betaling van lesgelden kan op dit moment alleen contant of worden overgemaakt!
De maandelijkse contributie:
1 x per week trainen kost bij ons € 15 per maand
2 x per week trainen kost bij ons € 20 per maand
3 x of meer per week trainen kost € 25,- per maand

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt eenmalig €10,-.

Comments are closed