Missie en visie

Missie_visie

Missie
Sport moet een belangrijke rol spelen bij het bijbrengen van bepaalde normen en waarden die we als samenleving met elkaar afspreken. En dit kan makkelijk worden behaald met een sport als taekwondo met een prachtige filosofie en bijbehorende levenswijsheid. Als onderwijzers weten wij als  geen ander hoe belangrijk het is om als academie niet alleen sport aan te bieden maar ook betrokken te zijn bij de sociaal maatschappelijke ontwikkeling en welzijn van onze jeugd.

Visie
Met onze academie willen wij een actieve en betrouwbare partner zijn voor alle betrokkenen. We willen onze sporters zo breed mogelijk en bekwaam opleiden. Hiermee bedoelen wij dat wij tegemoetkomen aan de wensen van recreatiesporters tot wedstrijd- en topsporters. In de toekomst willen wij een toonaangevende academie zijn die nationaal en internationaal bekend is en een goede, betrouwbare sportaanbieder is in de stad Groningen.

Comments are closed